UNIWERSIM TO WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG I TERMINOWOŚĆ WYKONANIA

Produkujemy mieszanki mineralno-asfaltowe przeznaczone są do wykonywania wszystkich warstw konstrukcyjnych nawierzchni dla dróg kategorii ruchu KR1 do KR7.

Do produkcji mas bitumicznych wykorzystujemy w pełni zautomatyzowaną instalację  marki  BENNINGHOVEN TBA 160/240U o wydajności mieszania 160 t/h.

Wytwórnia mas bitumicznych jest wyposażona w urządzenia umożliwiające dozowanie stabilizatorów i środków adhezyjnych.

Dodatkowym atutem wytwórni jest system dozowania destruktu umożliwiający wykorzystanie do produkcji sfrezowanej nawierzchni drogowej. Jeżeli projekt produkowanej mieszanki mineralno-asfaltowej dopuszcza takie rozwiązanie.

Wykorzystanie sfrezowanej nawierzchni pozwala na zagospodarowanie materiału powstającego podczas remontu dróg i obniżeniu kosztów produkcji masy mineralno-asfaltowej.

Wytwórnia   wyposażona  jest  w  system filtrów powietrza oraz system odpylania kruszywa. Coroczne kontrole przeprowadzane przez Państwowy Inspektorat Środowiska potwierdzają wysoką sprawność wytwórni w kwestiach zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska.

Przewiń do góry